Den läkande spiralen
Helica är latin och betyder spiral som är en renande symbol. Vattenspiralen renar och vitaliserar och den processen vill Helica symboliskt efterlikna i sitt arbete.
ARPO AB startades av Anders Rådmark 1989. Anders drev tidigare ett annat företag. När Anders och Camilla började träffas utvecklade de och byggde vidare på Anders företag och döpte om det till Helica.
Anders jobbar med traditionell psykologi medan Camilla arbetar med kroppsliga behandlingar och utbildningar. Camilla är högskoleutbildad hälsopedagog, aerobic- och styrketränings- och qigonginstruktör, massör, kroppsbalanserare, qi-terapeut och lindterapeut. Anders är legitimerad psykolog och har arbetat som det i 25 års tid. Helica AB arbetar med att ge utbildning, handledning och behandling.
Camilla säger:
- Vi arbetar utifrån ett holistiskt tänkande, vi ser inte bara till vilka symtom en person har utan till hela människans situation. Hälsa och livskvalitet handlar om att få människan att se sig själv, sin situation och sin livsmening. Därigenom kan man bli fri från t.ex. smärta, stress, skuldkänslor m.m.
 
Kinesisk medicin, qigong och ljusakupunktur ser Anders och Camilla som ett komplement till de västerländska och mer klassiska behandlingarna.
Vissa utbildningar håller Camilla och Anders tillsammans, då det handlar om både kropp och själ. Stresshantering, qigong, livskvalitet och personlig utveckling är några av de ämnen som tas upp under utbildningarna.
 
Anders berättar att Helica kommer att byta lokaler i början av april till Kyrkogatan 10 i Vänersborg.
- Det kommer att vara öppet hus den femte april och aktivitetshelger då man kan se och uppleva vad Helica och de andra företagen i samma hus har att erbjuda. Anders förklarar att det kommer finnas nio olika företagare - inom samma bransch - i de nya lokalerna och de kommer i sin tur samarbeta med andra företag i ett nätverk.
- Målet, säger Camilla, är att skapa ett centrum för hälsa och livskvalitet. Det kommer finnas separata rum för olika typer av behandlingar bland annat ljus- och ljudterapi. Det kommer finnas en lokal för utbildningar och föredrag och qigong är till exempel en av kurserna som kommer att hållas regelbundet. Vi har även planer på att starta upp ett litet café i ett av rummen.
 
Helica samarbetar med forskningscentrum för Livskvalitet i Köpenhamn som har forskat på området sedan mitten av 80-talet. De håller nu på och översätter ett arbetsmaterial inom arbetslivskvalitet och ett inom livskvalitet.

Helica

Bransch:
Hälsa / Skönhet

Telefon: 0521-14418
Fax: 0521-14418


Email:
camilla@radmark.se

Adress:
Helica
Nygatan 70
46231 VÄNERSBORG

| 13 SENASTE FÖRETAGEN